تیگو

در انبار: موجود است

ا تومبیل : تیگو
توضیحات :
-    تولید روکش تیگو در طرح و جنس متفاوت
-    کیفیت و مرغوبیت بسیار عالی
-    تحت فشار نبودن ابرهای صندلی پس از نصب روکش
-    شکیل بودن روکش ها ی صندلی پس از نصب

تولید کننده :
اطلس روکش گیل